Våre tjenester

Vi utfører hovedsakelig bygg- og anleggstjenester. Dette inkluderer både tradisjonelle tømrerarbeid, forskaling og betongarbeid til næringsliv, det offentlige og private. Vi utfører også mindre gravearbeider, samt transport- og heiseoppdrag. Innen disse fagfeltene har vi egne ansatte. Ved hovedentrepriser samarbeider vi med gode og seriøse underentreprenører i områdene vi dekker. Samtlige oppdrag blir gjennomført av dyktige fagfolk. Vi har god erfaring med utførelsen, slik at vi leverer som forventet, fra planleggingsfase til oppdraget er avsluttet. Vi driver i tillegg med utleie, og har det meste av verktøy, utstyr og maskiner til byggebransjen. Dette inkluderer blant annet stillaser og forskalingsmateriell til ringmur – vegger og dekke. Vi har forskjellige typer lifter og minimaskiner av mange slag.

Vi stiller opp for kunden

Vi er en liten organisasjon, og det kommer kundene til gode. I de årene bedriften har eksistert har vi opparbeidet tillit i markedet. Fleksibilitet er en av våre styrker, og vi strekker oss langt for å møte kundens krav og ønsker. Dette gjør også at vi er tilgjengelige når kunden trenger oss. Pålitelighet er en annen grunn til at kundene har vist oss tillit. Vi skal holde det vi lover, og hvis noe uforutsett skjer, skal vi løse problemet så raskt som mulig. Det handler rett og slett om å stille opp for kunden, og denne tankegangen er en stor grunn til at vi har kommet dit vi er i dag.

HMS

Vi tar HMS på alvor, og jobber kontinuerlig med og forbedre oss da dette er et stort og viktig felt / område. I dette arbeidet ligger det blant annet å sikre at våre ansatte har en trygg og trivelig arbeidsplass. Vi har også fokus på å ta vare på miljøet rundt oss. Dette er med på å skape en bærekraftig drift, slik at vi kan fortsette å utvikle oss og levere resultater som kundene blir fornøyd med.