Rekruttering

Vi er en liten organisasjon, og det kommer kundene til gode. I de årene bedriften har eksistert har vi opparbeidet tillit i markedet. Fleksibilitet er en av våre styrker, og vi strekker oss langt for å møte kundens krav og ønsker. For å oppnå god kvalitet på sluttproduktet må alle ansatte være kvalitetsbevisste og inneha teoretisk og praktisk kunnskap. Vi takker våre ansatte som har vært med på å føre firmaet frem i den posisjonen det står i dag.

Vi er alltid ute etter å finne dyktige medarbeidere som ønsker å være en del av fellesskapet vårt. Har du erfaring fra tidligere eller er nyutdannet med en spennende fremtid foran deg, så ønsker vi at du tar kontakt med oss.

Vi tar HMS på alvor, og jobber kontinuerlig med og forbedre oss da dette er et stort og viktig felt / område. I dette arbeidet ligger det blant annet å sikre at våre ansatte har en trygg og trivelig arbeidsplass. Vi har også fokus på å ta vare på miljøet rundt oss. Dette er med på å skape en bærekraftig drift, slik at vi kan fortsette å utvikle oss og levere resultater som kundene blir fornøyd med.

Vi ser frem til å høre fra deg!