Referanseprosjekter fra 2002 til i dag

Byggherre Prosjekt Type jobb Tidsrom Kontraktssum
Frelsesarmeen Nordregate 25 , 0551 OSLO Rehab av bygård med 6 leiligheter, Hovedentreprise 01/2013 - 02/2014 kr 11 300 000
Helge Bergo Huk Aveny 38 A Betonggarasje med flatt tak 06/2013 - 10/2013 kr 1 300 000
Gran Kommune Fredheim skole, Støttemur Støttemur i betong 06/2013 - 07/2013 kr 180 000
Frode E. Johansen / Anne K.Kavli Lindstad hyttefelt, tomt nr 7, Ringmur og plate Ringmur og gulv på grund for hytte 07/2013 - 08/2013 kr 235 000
Bærum Kommune Stålhall Bærum kommune Komplett stålhall, Totalprosjekt 08/2013 - 12/2013 kr 2 950 000
Carl Fredrik Grøsland / Irja Heggelibakken 51, svømmebasseng Svømmebasseng i betong 08/2013 - 11/2013 kr 400 000
Aase Råstad Hildes vei 6, Oslo Skifte tak, med takstein 09/2013 - 10/2013 kr 240 000
Knut Olav Sundland Driftsbygning Sundland, Komplett betongarbeid 10/2013 - 11/2013 kr 900 000
Åsmund Pettersen & Sønn Fylkesv. 35 Styggedalen Hønefoss, Støttemur i betong 10/2013 - 12/2013 kr 220 000
Fokus Bygg AS Gustav Vigelands vei 18, Oslo Betongarbeid på tilbygg 01/2014 - 02/2014 kr 120 000
Haka eiendom AS Haka Eiendom AS - Lunnertunet Hoved entreprise for bygging av 9 leiligheter 01/2014 - 06/2015 kr 18 000 000
Åsmund Pettersen & Sønn Gran Pumpestasjon , Gran Betong og tømrer arbeid på stor pumpesatsjon 03/2014 - 09/2014 kr 2 250 000
Åsmund Pettersen & Sønn Kulvert Elvefaret , Harestua Betong arbeid på kulvert over elv på Harestua 07/2014 - 10/2014 kr 740 000
Lunner Almenning Tangenmoen, Harestua Betongarbeid på ny hall på 1200 m2 flislager 08/2014 - 10/2014 kr 1 200 000
Renor AS Hall H 15 , Renor på Aurskog Betongarbeid på ny hall H 15, 250 m2 flislager 08/2014 - 10/2014 kr 1 025 000
Lunner Almenning Nytt tak og ny veggkledning, Adm.bygg LA. Rehablitering av tak, med takstein og ny utv. kledning 08/2014 - 12/2014 kr 870 000
Åsmund Pettersen & Sønn Vannkum V4b, Jarenvannet Betongarbeid på vantett betongkum 10/2014 - 12/2014 kr 365 000
Britt Floberg Nytt Shingeltak, Oppenvegen 57 Skifte tak, Ny takshingel 10/2014 - 12/2014 kr 115 000
Magne Sveen, Gjøvik Marka Reduksjon Og Trykkøknings stasjon Betong og tømrer arbeid på pumpesatsjon 10/2014 - 02/2015 kr 620 000
Knut Nylænde, Oslo Huk Aveny 5 B, Bygdøy, Oslo. Pågår nå 2017 (11,5 mill) Betongarbeider i store mengder. Areal 1500 m2. Utv. og innv. Svømmebasseg - trapper - båtnaust. Garasjeannlegg - alle typer bruksrom 01/2015 - 09/2018 kr 11 500 000

8-mannsbolig Eidsvoll

Onyx-Nesodden

Ballangerud høydebasseng

Vik Torg