Referanseprosjekter fra 2002 til i dag

Byggherre Prosjekt Type jobb Tidsrom Kontraktssum
Maxit Leca Lillestrøm, v/Arnstein Silkoset Ny hall for sementprodukter 450 m2 Graving og betongarbeider 04/2006 - 06/2006 kr 860 000
Østenfjellske Bolig AS 3 stk 8 mannsboliger Betongarbeider 05/2006 - 04/2007 kr 1 700 000
Diverse Diverse Gravearbeider med annleggsgartner arbeid 05/2006 - 06/2007 kr 5 000 000
Jarlsborveien 8 AS Betongarbeider Jarlsborgveien 8 Betongarbeider parkeringshus og bilheissjakt samt personheisesjakt og støttemur 06/2006 - 05/2007 kr 3 500 000
Miljøtransport Utvidelse av lagerbygg Betongarbeider og Gravearbeider 06/2006 - 05/2007 kr 1 500 000
Rolf Kragerud Slemmdalsvein 81C Tillbygg - rehab kjøkken - innredning av kjeller 08/2006 - 05/2007 kr 1 500 000
Gjensidige Forsikring Oppbygning av Brandbu Helsebygg etter brann Utvendige tømrerarbeider 10/2006 - 02/2007 kr 1 350 000
Lunner kommune, 2730 Lunner Volla Renseannlegg Rehab. Rehablitering av bygningsmassen 01/2007 - 02/2008 kr 6 400 000
Ridderkroa Eiendom Ridderkroa Fettsund Tømrerarbeid, Ombyggning til 8 leiligheter 04/2007 - 08/2007 kr 3 000 000
Gjensidige Forsikring Vik Torg, 15 nye leiligheter, Røyse Gjennoppbygning etter brann, Totalentreprise. 05/2007 - 06/2008 kr 21 000 000
Kåre Steinar Østgård c/o Helge Bergo Theodor Løvstads vei 27 Underjordisk tillbygg i betong 100 m2, Graving og betongarbeider 05/2007 - 07/2007 kr 1 250 000
Belden Bygg Lindum drammen Betongarbeider , slam mottak 05/2007 - 08/2007 kr 1 850 000
Hedalen Hytteservice Håvard Sukke Hedalen Lagerbygning i betong. 08/2007 kr 700 000
Solborg Landsby Solborg Gartneri Betongarbeider til 8 kantet veksthus 10/2007 kr 400 000
Renor AS Renor AS Aurskog Utvendig betongplate 11/2007 kr 700 000
Bøler Gjenvinning c/o Construction Management A/S Bøler gjennving / Miljøtransport Betongarbeider , såler - gulv og vegger 01/2008 - 04/2008 kr 1 400 000
Løvenskild Vækerø c/o Ingeniør Fjeldstad Sagfossen Kraftsatsjon Betongarbeider , Damluke og sugerør for turbin. 01/2008 - 04/2008 kr 575 000
Helge Bergo Setra veien 10 Betongarbeider, svømmebasseng 02/2008 - 07/2008 kr 1 000 000
MAXIT v. Oddvar Kinden Brosjektledelse v/Pro Plan Maxit Rælingen - Løslecabinge Betongarbeider på ny løslecabinge 03/2008 - 05/2008 kr 583 000
Vianor Vianor Ruud Hovedentreprise på tillbygg for dekkhotell 05/2008 - 11/2008 kr 2 815 000

8-mannsbolig Eidsvoll

Onyx-Nesodden

Ballangerud høydebasseng

Vik Torg