Film og bilder


Steinsprekking

Den beste måten og sprekke fjell, stor stein, stein på tomten, under hus eller betongfundament. Sprekking kan skje nære grunnmurer, vannledninger, fjernvarmeledninger, elektriske kabelgrøfter og andre ømfintlige objekter uten at disse tar noen skade. Bruker du disse produktene unngår du dyre kostnader fordi den er rystelsesfri i bruk.

Se film:
Stein i skogen
Stein under jord


Norges mest brukte kassettforskaling

Er du opptatt av presisjon og kvalitet? Malthus har drevet med produksjon, salg og utleie av kassettforskaling i over 30 år, og videreutvikler produktene kontinuerlig. Fornøyde kunder sier at kvaliteten på dagens kassett gir den beste totaløkonomien for brukeren.
Les mer her